Inhalt

Kinga Słomka

Radca prawny

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
  • Prawo umów handlowych
  • Prawo nieruchomości
  • Pomoc publiczna
  • Prawo antymonopolowe
  • Prawo budowlane

Ekspertyza

Doradza podmiotom polskim i zagranicznym w obszarze prawa cywilnego, w tym przede wszystkim prawa kontraktowego oraz prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego i gospodarki przestrzennej. Ma również bogate doświadczenie w zakresie prawa konkurencji oraz zagadnień pomocy publicznej i jest autorką licznych opinii prawnych w tym przedmiocie. 
Mecenas Kinga Słomka jest absolwentką podyplomowych studiów pomocy publicznej prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Referencje

  • doradztwo prawne w projektach mających na celu zawarcie umów najmu: biur dla centrów usług wspólnych, spółek z branży IT, spółek z branży projektowej oraz biur i obiektów przemysłowych dla spółek produkcyjnych i logistycznych, placówek/oddziałów banków i innych instytucji finansowych, w szczególności wsparcie w negocjacjach listów intencyjnych i umów najmu
  • doradztwo prawne na etapie przygotowania, realizowania i zakończenia projektów inwestycyjnych
  • sporządzanie i opiniowanie umów, w szczególności umów między przedsiębiorcami oraz umów przedsiębiorców z konsumentami
  • doradztwo prawne na etapie przygotowania, realizowania i zakończenia projektów inwestycyjnych
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, polskiego i unijnego prawa konkurencji oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców

Przebieg pracy zawodowej

Kinga Słomka jest prawnikiem w dziale umów handlowych oraz dziale nieruchomości w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM od listopada 2014 roku.

W latach 2009 -2014 związana była z renomowaną krakowską kancelarią adwokatów i radców prawnych, gdzie zajmowała się prawem cywilnym, administracyjnym, prawem pracy, a także polskim i unijnym prawem konkurencji oraz zagadnieniami pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Jest absolwentką stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła aplikację radcowską i uzyskała wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi również szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa, w tym prawa unijnego.
W roku 2018 ukończyła podyplomowe studia z zakresu pomocy publicznej prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.