Inhalt

Marcin Śledzikowski

Radca prawny

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
  • IP / IT
  • Prawo spółek
  • Prawo upadłościowe i naprawcze

Ekspertyza

Marcin Śledzikowski doradza krajowym i zagranicznym klientom w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć oraz prawa upadłościowego i naprawczego. W SDZLEGAL SCHINDHELM pracuje w dziale prawa spółek i M&A.

W ramach swojej specjalizacji z zakresu prawa handlowego i prawa spółek, Marcin Śledzikowski doradza klientom w sprawach związanych z zakładaniem, zarządzaniem, jak i reorganizacją spółek. Obszar praktyki obejmuje również bieżące doradztwo etapie upadłości, restrukturyzacji oraz likwidacji spółek.

W odniesieniu do prawa umów handlowych Marcin Śledzikowski doradza klientom zarówno na etapie przedkontraktowym, jak i pomaga rozwiązywać spory powstałe na tle wykonywania przedmiotowych umów.

Marcin Śledzikowski jest autorem wielu artykułów i opracowań z zakresu prawa spółek oraz prawa nowych technologii.

Referencje

  • sporządzanie oraz opiniowanie wzorów umów dla liczących się podmiotów w branży przemysłowej, handlowej oraz motoryzacyjnej
  • udział w procesach likwidacji spółek kapitałowych, w tym spółek z kapitałem zagranicznym
  • uczestnictwo w procesach przekształceniowych spółek kapitałowych
  • uczestnictwo w procesie łączenia spółek kapitałowych z branży przemysłu budowlanego

Przebieg pracy zawodowej

Marcin Śledzikowski pracuje w SDZLEGAL SCHINDHELM od lipca 2013 r.

W latach 2008-2013 r. studiował prawo na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 r. uzyskał tytuł magistra prawa z wyróżnieniem.

We wrześniu 2014 r. zdał egzamin na aplikację radcowską, przy Okręgowej Radzie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od stycznia 2018 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

W październiku 2017 r. obronił na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii rozprawę doktorską pt. "Skutki prawne udzielenia absolutorium dla członków zarządu spółki z o.o.", która ukazała się drukiem.