Inhalt

Bartosz Frydel

Aplikant radcowski

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
  • Prawo nieruchomości
  • Prawo umów handlowych
  • Prawo administracyjne
  • Inwestycje zagraniczne

Ekspertyza

Bartosz Frydel doradza podmiotom krajowym i zagranicznym w zakresie prawa administracyjnego, pomocy publicznej i cywilnego.

Przygotowuje audyty prawne nieruchomości, identyfikując ryzyka związane z planowanymi transakcjami nabycia nieruchomości. Asystuje w uzyskaniu pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców. Sporządza projekty umów niezbędnych w działalności każdego przedsiębiorstwa, m. in. umowy najmu, dzierżawy, sprzedaży. Bierze udział w zapewnianiu bieżącego wsparcia w obszarze prawa administracyjnego i cywilnego, uczestnicząc również w prowadzeniu postępowań przez organami władzy publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Referencje

  • bieżące doradztwo prawne z zakresu prawa administracyjnego
  • przygotowywanie audytów prawnych nieruchomości na etapie planowania inwestycji
  • sporządzanie projektów opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego, pomocy publicznej i prawa cywilnego
  • sporządzanie projektów umów i pism w postępowaniach administracyjnych i cywilnych

Przebieg pracy zawodowej

Bartosz Frydel dołączył do działu nieruchomości SDZLEGAL SCHINDHELM w czerwcu 2017 r. Wcześniejsze, prawie dwuletnie, doświadczenie w branży prawnej zdobywał już w trakcie studiów m. in. podczas rocznego stażu w jednej z największych polskich kancelarii prawnych.

W latach 2012-2017 studiował prawo na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach prestiżowego Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, uzyskując, oprócz tytułu magistra prawa, tytuł licencjata komunikacji wizerunkowej. W ramach programu Erasmus+ spędził semestr na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, gdzie w języku angielskim studiował zagadnienia z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego

Od stycznia 2018 roku r. odbywa aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.