Inhalt

Anna Materla

Radca prawny

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
  • Prawo spółek
  • Prawo umów handlowych
  • IP / IT
  • Ochrona danych osobowych

Ekspertyza

Anna Materla zajmuje się doradztwem prawnym dla spółek polskich i zagranicznych w obszarze prawa gospodarczego, cywilnego, własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych, w szczególności dla podmiotów działających w branży IT i handlu elektronicznego. Świadczy usługi prawne w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorców, kontraktów cywilnych i handlowych, ochrony marki i praw własności intelektualnej, zabezpieczenia tajemnic przedsiębiorstwa oraz ochrony danych osobowych. W kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM jest członkiem zespołu German Desk.

Referencje

  • bieżąca obsługa prawna spółek z kapitałem zagranicznym
  • pomoc prawna w postępowaniu w zakresie uzyskania certyfikacji na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Niemczech
  • doradztwo prawne w zakresie umów IT, w tym umów na dostawę sprzętu, oprogramowania i usług IT, umów utrzymaniowych, serwisowych i wdrożeniowych

Przebieg pracy zawodowej

Anna Materla jest radcą prawnym od 2016 r. Doświadczenie zdobywała w jednej z wrocławskich kancelarii specjalizujących się w prawie gospodarczym oraz pracując jako prawnik wewnętrzny. 

W latach 2013 – 2015 odbywała aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Studiowała prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, jest również absolwentką studiów licencjackich „Informatyka i ekonometria” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W ramach programu LLP Erasmus studiowała na Uniwersytecie w Kolonii. Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego, Szkołę Prawa Austriackiego i Szkołę Prawa Amerykańskiego. W 2013 r. rozpoczęła studia doktoranckie w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2014 r. ukończyła studia podyplomowe tłumaczeń prawnych i ekonomicznych w biznesie w zakresie języka niemieckiego.