Inhalt

Aleksandra Wajnert

Aplikant adwokacki

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
  • Prawo spółek
  • Compliance
  • Prawo konkurencji
  • Fuzje i przejęcia

Ekspertyza

Aleksandra Wajnert doradza krajowym i zagranicznym klientom w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć, Compliance oraz prawa antymonopolowego. W SDZLEGAL SCHINDHELM pracuje w dziale prawa spółek i M&A.

W ramach swojej specjalizacji z zakresu prawa handlowego i prawa spółek Aleksandra Wajnert oferuje klientom kompleksowe wsparcie prawne w sprawach związanych z tworzeniem, zarządzaniem i reorganizacją spółek. Doradza również klientom na poziomie przedkontraktowym, zapewniając pomoc w przygotowywaniu projektów umów handlowych i innych dokumentów z zakresu prawa korporacyjnego.

W obszarze prawa konkurencji Aleksandra Wajnert świadczy usługi doradztwa prawnego w sprawach dotyczących identyfikacji praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Doradza także firmom w toku prowadzonych postępowań antymonopolowych. Przez dwa lata pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie zdobyła doświadczenie w prowadzeniu postępowań antymonopolowych oraz brała udział w kontrolach i przeszukaniach UOKiK u przedsiębiorców. Ze względu na swoje doświadczenie Aleksandra Wajnert wspiera przedsiębiorstwa w opracowywaniu strategii zapewniającej zgodność działań firmy z prawem konkurencji oraz prowadzi szkolenia z zakresu prawa antymonopolowego, w tym kontroli i przeszukań UOKiK.

Autorka szeregu publikacji oraz opracowań z zakresu prawa ochrony konkurencji i Compliance oraz prelegentka międzynarodowych konferencji, w tym organizowanych przez Komisję Europejską w Brukseli i Paryżu.

Referencje

  • sporządzanie oraz opiniowanie wzorów umów dla liczących się podmiotów w branży przemysłowej, handlowej oraz informatycznej
  • uczestnictwo w procesach przekształceniowych spółek kapitałowych
  • sporządzanie opinii prawnych dla podmiotów polskich i zagranicznych
  • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa antymonopolowego oraz kontroli i przeszukań UOKiK u przedsiębiorców

Przebieg pracy zawodowej

Aleksandra Wajnert pracuje w SDZLEGAL SCHINDHELM od listopada 2016 r.

Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2014-2015 kształciła się w ramach europejskich studiów prawniczych w College of Europe w Natolinie. W latach 2011-2012 w ramach Programu LLP Erasmus studiowała na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. We wrześniu 2015 r. zdała egzamin na aplikację adwokacka i jest wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.