Inhalt

Aleksandra Krawczyk, LL.M. corp. restruc. (Heidelberg)

Adwokat
Doradca restrukturyzacyjny

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
 • Procesy i postępowania arbitrażowe
 • Prawo spółek
 • Prawo umów handlowych
 • Prawo europejskie
 • Prawo upadłościowe i naprawcze

Ekspertyza

Aleksandra Krawczyk doradza podmiotom polskim i zagranicznym w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także postępowania cywilnego i zagadnień związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Prowadzi spory sądowe, w szczególności dotyczące branży budowlanej. W Kancelarii zajmuje się głównie obsługą podmiotów niemieckojęzycznych.

Referencje

 • kompleksowe doradztwo dla przedsiębiorców w kryzysie
 • przygotowywanie umów handlowych, w tym w zakresie transgranicznej sprzedaży przedsiębiorstw i aktywów w sytuacjach kryzysowych (distressed M&A)
 • zastępowanie dłużników i wierzycieli w sądowych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym Ruch S.A., Getback S.A.
 • zastępowanie klientów w sprawach dotyczących czynności prawnych z pokrzywdzeniem wierzycieli oraz odpowiedzialności członków zarządu i wspólników
 • bieżąca obsługa prawna spółek z kapitałem zagranicznym
 • prowadzenie sporów sądowych ze specjalizacją w zakresie sporów budowlanych

Przebieg pracy zawodowej

Aleksandra Krawczyk współpracuje z Kancelarią Prawną SDZLEGAL SCHINDHELM od 2013 r. Wcześniej pracowała w jednej z największych wrocławskich kancelarii prawnych, doświadczenie zawodowe zdobywała również na stażach zagranicznych w Niemczech i Republice Czeskiej.

 

Aleksandra Krawczyk jest absolwentką studiów prawa i ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ukończyła również program Legum Magister in Unternehmensrestrukturierung (LL.M. corp. restruc.) na Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu, skierowany do praktyków restrukturyzacji i zarządzania w kryzysie. Jest autorką wielu artykułów z zakresu prawa gospodarczego, a także współautorką komentarza do polskiego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w języku niemieckim, publikowanego w serwisie informacji prawnej beck-online.de.

 

Od czerwca 2015 roku Aleksandra Krawczyk wpisana jest na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, a od stycznia 2017 roku na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, uprawnionych do sprawowania funkcji syndyka.