Inhalt

Agnieszka Poteralska

Aplikant radcowski

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
  • Prawo spółek
  • Compliance
  • Prawo umów handlowych
  • Prawo zamówień publicznych

Ekspertyza

Agnieszka Poteralska doradza krajowym i zagranicznym klientom w zakresie prawa spółek, prawa zamówień publicznych oraz compliance. W SDZLEGAL SCHINDHELM jest członkiem zespołu German Desk i prawa zamówień publicznych. Zajmuje się głównie obsługą podmiotów niemieckojęzycznych.

W ramach swojej specjalizacji, Agnieszka Poteralska doradza klientom w sprawach związanych z tworzeniem i zarządzaniem spółkami. Zajmuje się analizą prawną bieżącej działalności spółek, w tym umów z innymi podmiotami prawa handlowego.

W odniesieniu do prawa zamówień publicznych, pomaga klientom SDZLEGAL SCHINDHELM w procesie ubiegania się o udzielenie zamówień publicznych zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski, przede wszystkim w krajach niemieckojęzycznych.

Agnieszka Poteralska jest autorką publikacji z zakresu prawa spółek, w szczególności nadzoru korporacyjnego i compliance.

Referencje

  • obsługa prawna spółek z kapitałem zagranicznym
  • sporządzanie informacji prawnych dla podmiotów polskich i zagranicznych z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek
  • analiza skutków prawnych umów zawieranych przez spółki zagraniczne w Polsce
  • sporządzanie oraz opiniowanie wzorów umów dla wiodących podmiotów w branży handlowej i przemysłowej
  • analiza prawna w ramach przebiegu postępowań o udzielanie zamówień publicznych

Przebieg pracy zawodowej

Agnieszka Poteralska współpracuje z kancelarią SDZLEGAL SCHINDHELM od listopada 2016 r.

W latach 2010-2015 r. studiowała prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na wydziale Prawa Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Stypendystka Fundacji Mebus-Pleuger Stipendienstiftung i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. W 2015 r. uzyskała tytuł magistra prawa, a jej praca magisterska zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2016 r. uzyskała tytuł LL.M. Przygotowuje prawnoporównawczą rozprawę doktorską dotyczącą rad nadzorczych w publicznych spółkach akcyjnych w Polsce i w Niemczech. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Agnieszka Poteralska zdobywała doświadczenie w kancelariach prawnych świadczących usługi na rzecz klientów niemieckojęzycznych oraz instytucjach związanych z doradztwem compliance. W 2016 r. uzyskała certyfikat Approved Compliance Officer (ACO). Odbywała staż w kancelarii SCHINDHELM w Niemczech.