Inhalt

Konrad Wyrębowski

Adwokat

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48713265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
  • Procesy i postępowania arbitrażowe
  • Prawo umów handlowych
  • Prawo spółek
  • IT i e-commerce

Ekspertyza

Konrad Wyrębowski jako adwokat pracuje od 2010 r. Doradza i świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym głównie w obszarze sporów sądowych, prawa umów, IT i e-commerce oraz prawa spółek.

W SDZLEGAL SCHINDHELM jest członkiem zespołu prawa procesowego i postępowań arbitrażowych.

Referencje

  • reprezentowanie Klientów w sprawach spornych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi

  • sporządzanie i opiniowanie kontraktów handlowych w obrocie gospodarczym, zarówno krajowym jak i międzynarodowym

  • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Przebieg pracy zawodowej

W latach 2001 – 2006 Konrad Wyrębowski studiował prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W okresie od 2006 r. do 2010 r. odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Na listę adwokatów został wpisany w 2010 r.

Wieloletnia współpraca z renomowanymi kancelariami prawnymi pozwoliła mu na zdobycie bogatego doświadczenia zawodowego, pozwalającego na świadczenie usług prawnych na wysokim poziomie.

Z kancelarią SDZLEGAL SCHINDHELM Konrad Wyrębowski współpracuje od 2018 r.