Inhalt

XIII Forum Przetargów Publicznych, 15-17 Października 2018 Jachranka k. Warszawy

Konferencja - w całości poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych – adresowana jest do kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych w administracji rządowej oraz samorządowej, konsultantów i trenerów zamówień publicznych, przedstawicieli firm startujących w przetargach a także wójtów, burmistrzów, prezydentów i kierowników wszystkich jednostek sektora finansów publicznych.

Uczestnikom Forum prezentowane są wystąpienia przedstawicieli środowiska bezpośrednio związanego z zamówieniami publicznymi,  tak zamawiających, jak i wykonawców oraz grona najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie prawa zamówień publicznych. Uczestnicy tegorocznej konferencji będą mieli ponadto okazję skorzystania z konsultacji z przedstawicielami wiodących kancelarii prawnych specjalizujących sią w sprawach zamówień publicznych w formie tzw. stolików eksperckich.

Wystąpienie Mec. Anny Specht-Schampery – Partnera w SDZLEGAL SCHINDHELM – dotyczyć będzie nieprawdziwych informacji, wprowadzających w błąd Zamawiającego – w odniesieniu do art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 pzp, tak w ujęciu praktycznym jak i w orzecznictwie. Przy stoliku eksperckim SDZLEGAL SCHINDHELM konsultacji udzielą Państwu Mec. Tomasz Miś i Tomasz Dąbrowski.