Inhalt

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - Nowe obowiązki firm wynikające z nowelizacji ustawy

Konferencja, Warszawa, 23.05.2019 09:00

Compliance

Na mocy ustawy z dnia 13 lipca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu utworzony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W rejestrze będą gromadzone informacje o beneficjentach rzeczywistych spółek, przekazywane bezpośrednio przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, a także spółki akcyjne (z wyłączeniem spółek publicznych). Ustawa nakłada ponadto na tzw. instytucje obowiązane obowiązek wdrożenia procedury oceny ryzyka oraz anonimowego zgłaszania naruszeń tzw. whistleblowingu.

Kancelarię SDZLEGAL SCHINDHELM na konferencji reprezentować będzie Aleksandra Wajnert – prawnik w Dziale Prawa spółek i Compliance. W ramach swojego wystąpienia omówi między innymi nowe obowiązki instytucji obowiązanych oraz sankcje, jakie ustawa przewiduje za naruszenie przepisów dotyczących obowiązków instytucji obowiązanych. Wyjaśni także, kto w rozumieniu ustawy jest instytucją obowiązaną. W konwencji case study  przedstawi metody dokonywania oceny ryzyka, sposoby dokumentacji rozpoznanego ryzyka oraz konsekwencje stwierdzenia wyższego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Kancelaria SDZLEGAL SCHINDHELM jest partnerem merytorycznym konferencji. Więcej na stronie organizatora.