Inhalt

TRANSATLANTYCKA KONFERENCJA - Warszawa, 18.03.2020

Konferenz, Warschau/ Warszawa, 18.03.2020 10:00

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria Prawna SDZLEGAL Schindhelm jest członkiem wspierającym SPZP (Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych), które jest współorganizatorem Transatlantyckiej Konferencji, która odbędzie się dnia 18 marca 2020 r. na Uniwersytecie Warszawskim.  Tematem wiodącym wydarzenia będzie: Implementacja rozwiązań prośrodowiskowych i proinnowacyjnych na etapie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych. Konferencja jest skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, radców prawnych, adwokatów zajmujących się problematyką zamówień publicznych oraz przedstawicieli środowiska naukowego.

Więcej informacji dotyczących konferencji