Inhalt

VI Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

Konferencja, Toruń, 11.03.2019 09:00

Prawo zamówień publicznych

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane to ogólnopolska konferencja, celem której jest wymianę wiedzy i doświadczeń osób zaangażowanych w realizację procesu budowlanego. Adresatami konferencji są przedstawiciele Zamawiających jak i Wykonawców.

W trakcie konferencji Mec. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz – Partner w SDZLEGAL SCHINDHELM – poprowadzi warsztat tematyczny poświęcony robotom zamiennym w zamówieniach publicznych na roboty budowlane w kontekście robót koniecznych do wykonania a nie objętych umową. Zagadnienie zostanie przedstawione pod kątem aktualnego orzecznictwa, a także w ujęciu praktycznym.