Inhalt

Przeszłość dla przyszłości – dwadzieścia pięć lat polskich zamówień publicznych

Konferencja, Warszawa, 10.06.2019 09:00

Prawo zamówień publicznych

W bieżącym roku mija 25 lat od uchwalenia ustawy o zamówieniach publicznych. Celem organizowanej z tej okazji konferencji jest dyskusja o przeszłości i przyszłości polskiego systemu zamówień publicznych w kontekście zmian, jakie przyniesie ze sobą projektowana nowelizacja Pzp. Organizatorami konferencji są: Redakcja miesięcznika  „Zamówienia publiczne – Doradca”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP), Grupa Doradcza SIENNA, a także Katedra Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego.  

Mec. Anna Specht-Schampera – Partner w SDZLEGAL SCHINDHELM – weźmie udział w panelu dyskusyjnym poświęconym środkom ochrony prawnej. Skupi się na zagadnieniach mediacji i koncyliacji.