Inhalt

V Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej

Konferencja, Kołobrzeg, 05.06.2019 09:00

Prawo zamówień publicznych

Ogólnopolska Konferencja pn. V Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej adresowana jest do osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych, m.in. dyrektorów i naczelników wydziałów organizacyjnych, prezydentów, burmistrzów, wójtów, kierowników i dyrektorów jednostek administracji państwowej, a także zarządów i kadry zarządzającej spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych. W wystąpieniach prelegentów Forum szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia najbardziej istotne z punktu widzenia osób kierujących jednostkami.

Mec. Anna Specht-Schampera – Partner w SDZLEGAL SCHINDHELM – w takcie Forum omówi praktyczne aspekty postępowania skargowego i odwoławczego.
Więcej o Forum