Inhalt

Wrocławskie Śniadanie Biznesowe, Wrocław 29.11.2018

Celem Wrocławskich Śniadań Biznesowych jest umożliwienie wymiany poglądów pomiędzy przedsiębiorcami oraz specjalistami. Współorganizatorami spotkań są Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska), Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC), American Chamber of Commerce in Poland (AmCham), AVANTA Auditors&Advisors oraz Kancelaria Prawna SDZLEGAL SCHINDHELM.

Mec. Tomasz Szarek – Partner w SDZLEGAL SCHINDHELM – przybliży uczestnikom spotkania założenia Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Prelekcja Doradcy podatkowego w SDZLEGAL SCHINDHELM - Marty Ignasiak - poświęcona będzie m.in.: rozliczeniom z podmiotami powiązanymi, podatkowi od zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), oraz podatkowi od zysków niezrealizowanych (exit tax) w kontekście planowanego uszczelniania obowiązujących przepisów. Marta Ignasiak omówi także nowe regulacje podatkowe, mające na celu zmniejszenie obciążeń przedsiębiorstwa, w szczególności obecnie obowiązujące i proponowane stawki podatkowe, a także zagadnienia związane z komercjalizacją praw własności intelektualnej (IP box).
Więcej o wydarzeniu