Inhalt

Ogólnopolski Zjazd Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 7-9 listopada 2018 - Rzeszów

W trakcie Zjazdu poruszone zostaną między innymi konsekwencje dla RIPOK, jakie niosą ze sobą nowelizacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.

Mec. Anna Specht-Schampera – Partner w SDZLEGAL SCHINDHELM - omówi istotne zagadnienia związane z nowelizacją ustawy o odpadach oraz aktami wykonawczymi, a także weźmie udział w panelu dyskusyjnym poświęconym prawu i finansom w gospodarce odpadami. Jako jeden z trojga moderatorów poprowadzi dyskusję w studium panelowym z udziałem przedstawicieli RIPOK z 16 województw, poświęconym dostosowaniu zakładów do zapisów znowelizowanej ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w województwie