Inhalt

SDZLEGAL Schindhelm COVID-19-Unit

W związku z sytuacją związaną z wybuchem i rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa nasuwają sie liczne pytania natury prawnej. Zespół ekspertów kancelarii SDZLEGAL Schindhelm, w którego skład wchodzą specjaliści w konkretnych dziedzinach prawa, informuje Państwa na bieżąco o aktualnych uregulowaniach prawnych w tym okresie.

COVID-19-Unit SDZLEGAL Schindhelm - nasz zespół ekspertów

W związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa nasuwają się liczne pytania natury prawnej. Z tego powodu SDZLEGAL Schindhelm utworzył specjalny zespół ekspercki pod nazwą COVID-19-Unit. Składa się on z naszych ekspertów - specjalistów w konkretnych dziedzinach prawa, którzy najlepiej mogą pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji gospodarczych i prawnych, będących skutkiem pandemii koronawirusa.

COVID-19-Unit SDZLEGAL Schindhelm - nasz zespół ekspertów

W związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa nasuwają się liczne pytania natury prawnej. Z tego powodu SDZLEGAL Schindhelm utworzył specjalny zespół ekspercki pod nazwą COVID-19-Unit. Składa się on z naszych ekspertów - specjalistów w konkretnych dziedzinach prawa, którzy najlepiej mogą pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji gospodarczych i prawnych, będących skutkiem pandemii koronawirusa.

COVID-19 nie musi oznaczać upadłości ani likwidacji!

Przymusowa kwarantanna trwa dopiero od kilku dni, ale już nie ulega żadnej wątpliwości, że u wielu przedsiębiorców spowoduje trudności finansowe. Zamknięte zakłady to niemożność realizacji zleceń przy jednoczesnej konieczności zapłaty wynagrodzenia pracownikom, czynszów, opłat leasingowych itd. Rząd zapowiada wprawdzie wprowadzenie ulg i innych zwolnień z podatków czy składek na ubezpieczenia społeczne, ale póki co są to jedynie zapowiedzi, co więcej zakres ulg z pewnością będzie bardzo ograniczony. Niejeden przedsiębiorca może więc już niedługo stanąć przed widmem bankructwa.

Alert prawny – COVID-19 a postępowania sądowe

Obecna sytuacja epidemiologiczna ma ogromny wpływ na prowadzone przez nas w Państwa imieniu procesy sądowe, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych. Jednocześnie należy spodziewać się, że także dopuszczalność i sposób prowadzenia przyszłych procesów może zostać zdeterminowany przez panującą pandemię. Wciąż oczekujemy na ewentualne wprowadzenie zapowiadanych przepisów szczególnych, regulujących m.in. bieg terminów procesowych oraz innych, w tym terminów przedawnienia. O zmianach stanu rzeczy będziemy informować Państwa na bieżąco.

COVID-19 i tarcza antykryzysowa – co wiemy do tej pory? - AKTUALIZACJA

W weekend 21 i 22 marca br. opublikowano pierwsze informacje na temat szczegółowych rozwiązań planowanego pakietu ustaw, określanego jako tarcza antykryzysowa. W dniu 26 marca br. częściowo zmieniony projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów i przesłany Sejmowi RP.

COVID-19 i tarcza antykryzysowa – co wiemy do tej pory?

W weekend 21 i 22 marca br. opublikowano pierwsze informacje na temat szczegółowych rozwiązań planowanego pakietu ustaw określanego jako tarcza antykryzysowa. Przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie proponowanych rozwiązań z podziałem na konkretne, istotne dla Państwa zagadnienia. Znajdą je Państwo TUTAJ. Opis będziemy aktualizować na bieżąco.

Badania okresowe pracowników w sytuacji stanu epidemicznego w Polsce

Sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem oraz ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce generuje wiele problemów zarówno dla pracodawców jak i dla pracowników. Szczególny problem dotyczy możliwości przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich, gdyż możliwość przeprowadzenia tych badań została wstrzymana w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych w czasie koronawirusa

Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych w czasie koronawirusa. Obecnie przedsiębiorcy funkcjonują w wysokiej niepewności faktycznej i prawnej, która negatywnie odbija się na prowadzonym przez nich biznesie. Zamykane są zakłady pracy, przerywane łańcuchy dostaw, czy też tymczasowo ogranicza się sposób prowadzenia określonych typów działalności gospodarczych.W czasie pandemii koronawirusa szczególnie ważne jest zapewnienie kolegialnym organom spółki możliwości skutecznego i nieprzerwanego działania, bez narażania ich członków na utratę zdrowia. W tym kontekście, poniżej prezentujemy funkcjonalne instytucje prawa spółek, które powinny usprawnić działanie organów podmiotu.

Podpisywanie i zawieranie umów w czasie koronawirusa

O wpływie koronawirusa 2019-nCov (Covid-19) na wykonywanie stosunków umownych napisano już niemal wszystko. W zasadzie rozbito na czynniki pierwsze czy może on stanowić podstawę siły wyższej, jak i czy przedsiębiorca uprawniony jest żądać zmodyfikowania łączącej go umowy z kontrahentem, powołując się na znacząco utrudnioną możliwość jej wykonania. Niemniej jednak, istnieją branże i usługi, na które koronawirus nie będzie miał aż tak destruktywnego wpływu. W kontekście powyższego, pragniemy Państwu przedstawić możliwe rozwiązania pozwalające na bezpieczne i komfortowe zawierane umów z kontrahentami.