Inhalt

Publikacje

Udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci

Problemy z aukcją elektroniczną

Konkluzje BAT na instalacjach

In house na odbiór odpadów z nieruchomosci mieszanych

Prawdomówność wykonawców

Podział zamówienia na części

Program "Za życiem" to też zmiany w prawie pracy. Ułatwienia dla pracowników, ale już nie dla firm

Ministerstwo ostrzega przed optymalizacją

Rzeczpospolita, Podatki, z dnia 13.11.2017