Inhalt

Publikacje

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektorych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych - komentarz

Mediacja - Koncyliacja. Środki ochrony prawnej

Jakie dofinansowanie w drugim półroczu

Rzeczpospolita, Dobra Firma D4, 9/2019

Hipoteka ochroni pożyczkę wspólnika w razie upadłości spółki

Whistleblowing w sektorze zamówień publicznych

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiebiorstwem osoby fizycznej (cz.8) - komentarz

Firmowe badanie alkomatem niezgodne z prawem

Rzeczpospolita, Kadry i Płace/2019

Wsparcie z tytułu wzrostu cen prądu