Inhalt

Wydłużony termin na składanie oświadczeń przez mikro i małych przedsiębiorców

Zgodnie z oczekiwaniami termin na składanie przedsiębiorstwom energetycznym oświadczeń informujących ich o posiadaniu statusu mikro lub małego przedsiębiorcy zostanie wydłużony. Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu koniecznej nowelizacji (pozostaje jedynie jej publikacja w Dzienniku Ustaw).

Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy chcą korzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej w całym 2019 r., będą mieli czas na złożenie oświadczenia do 13 sierpnia 2019 r. 

Rekomendujemy, aby do tego dnia oświadczenie było dostarczone przedsiębiorstwu energetycznemu. W naszej ocenie brak jest jednoznacznych podstaw do twierdzenia, że dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie oświadczenia w urzędzie pocztowym w dniu 13 sierpnia 2019 r.

Więcej informacji o sposobach przeciwdziałania skutkom wzrostu cen energii elektrycznej.