Inhalt

Sukces Kilenta SDZLEGAL SCHINDHELM

Klient Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM podpisał umowę w sprawie zadania publicznego "S-14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Część nr 1: Odcinek I od węzła Łódź Lublinek do węzła Łódź Teofilów. Część nr 2: Odcinek II od węzła Łódź Teofilów (bez węzła) do DK 91 w m. Słowik" o wartości niemal 1 mld 150 mln zł brutto. Było to możliwe dzięki zwycięskiemu postępowaniu przed Sądem Okręgowym, w którym Klienta reprezentowała Mecenas Anna Specht-Schampera - Partner w SDZLEGAL SCHINDHELM.
Sąd Okręgowy podzielił stanowisko prawników SDZLEGAL SCHINDHELM, że konkurencyjny wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd przy złożeniu oferty, co stanowi obligatoryjną przesłankę wykluczenia go z postępowania.