Inhalt

Kancelaria SDZLEGAL SCHINDHELM z powodzeniem zastępowała dłużnika w postępowaniu upadłości konsumenckiej

Bank wypłacił środki deweloperowi niezgodnie z treścią umowy kredytowej, zawartej z naszym Klientem, deweloper upadł, a nasz Klient przez niemal 10 lat spłacał kredyt na mieszkanie, które nigdy nie zostało wybudowane. Mimo dokonywania regularnych spłat na rzecz banku, ten zażądał w końcu natychmiastowej spłaty całej należności. Nie ulegało naszej wątpliwości, że właśnie dla takich osób, które stały się niewypłacalne bez swojej winy, przeznaczona jest upadłość konsumencka. Dzięki wsparciu prawników z naszej kancelarii - adwokat i doradcy restrukturyzacyjnego Aleksandry Krawczyk-Giehsmann, LL.M., oraz Partnera, radcy prawnego dra Wojciecha Dubisa - udało się doprowadzić do upadłości Klienta i uzyskać bardzo korzystny dla niego plan spłaty wierzycieli. Za trzy lata, po dokonaniu spłaty jedynie niewielkiego odsetka kwoty kredytu, nasz Klient będzie zwolniony z długu w całości.